Program 9. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 9. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

6.12.2019

Dne 12. prosince 2018 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky na 10.2.2020 a zasedání zastupitelstva na 12.2.2020
  6. Seznámení: s RO 13/2019
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 9. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště