Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2/2022

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2/2022

18.10.2022

Dne 26. října 2022 v 18.00 v restauraci Pod lesem v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Slib nových členů zastupitelstva, podepsání etického kodexu
  4. Schválení programu
  5. Projednání a schválení
  6. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 21.12.2022 a zasedání zastupitelstva 19.12.2022
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2/2022