Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 8/2023

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 8/2023

20.06.2023

Dne 28.6. 2023 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 28.8.2023 a zasedání zastupitelstva 30.8.2023
  6. Seznámení: Seznámení s výběrem dodavatele na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu urbanistické studie veřejného prostranství Jíloviště
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 8/2023