Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2022

Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2022

12.12.2022

Dne 21. prosince 2022 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení te1mínu příští pracovní schůzky 30.1.2023 a zasedání zastupitelstva 1.2.2023
  6. Seznámení
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2022