Revize katastru

Revize katastru

10.06.2019

Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

 

letáček