Rozhodnutí HT č.7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Rozhodnutí HT č.7/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

19.03.2021

ROZHODNUTÍ
hejtmanky Středočeského kraje
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
č. 7/2021
Podle § 14 odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR usnesením ze dne 26. 2. 2021 č. 196, v návaznosti na usnesení vlády č. 212 ze dne 26. 2. 2021, usnesení vlády č. 292 ze dne 15. 3. 2021  a usnesení vlády č. 300 ze dne 18. 3. 2021 za účelem

vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

 rozhodnutí