Rozhodnutí – stavební povolení

Rozhodnutí – stavební povolení

13.01.2021

s t a v e b ní povolení na stavbu:
rekonstrukce ulic Lomená a Souběžná, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 155/1 O, 155/22, 155/31, 155/40, 221/7, 222/2, 222/8,
222/1 O, 222/13, 437/2, 442/2 v katastrálním území Jíloviště.

 

 rozhodnutí