15.1 Sazebník za informace poskytované obcí Jíloviště dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím