Povinně zveřejňované informace

21. Obecní informační systém

Pro řízení obce je nezbytná oboustranná komunikace mezi volenými zástupci a občany. V současné době jsou občané informováni celou řadou způsobů:

Rejstříky

Rejstříky, registry, evidence a seznamy

18. Informace poskytnuté na žádost

Nejsou žádné poskytnuté žádosti

Opravné prostředky

Příjem žádostí a dalších podání

  Příjem žádostí a dalších podání

Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy

1.01.2019

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

 

  Obecně závazná vyhláška číslo 3/2018 – o místních poplatcích

  Obecně závazná vyhláška číslo 2/2018 – o místním poplatku za provoz systému shromažďováni, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňováni komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č.1/2017

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2016

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2016

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2016

Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce obce č. 3/2016

Mime-fileObecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2016

Mime-fileObecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2016

Mime-fileŘád veřejného pohřebiště příloha č 1/2016

Mime-fileVyhláška č. 3/2015

Mime-fileObecně závazná vyhláška obce Jíloviště č.2/2015

Mime-fileObecně závazná vyhláška č. 1/2015

Mime-fileObecně závazná vyhláška 1/2014