Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2022

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2022

16.01.2023

 Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2022

21. Obecní informační systém

Pro řízení obce je nezbytná oboustranná komunikace mezi volenými zástupci a občany. V současné době jsou občané informováni celou řadou způsobů:

Rejstříky

Rejstříky, registry, evidence a seznamy

18. Informace poskytnuté na žádost

Nejsou žádné poskytnuté žádosti

Opravné prostředky

Příjem žádostí a dalších podání

  Příjem žádostí a dalších podání