Schválené změny krizových opatření ze dne 2. 3. 2021

Schválené změny krizových opatření ze dne 2. 3. 2021

3.03.2021

usnesení vlády se schválenými změnami krizových opatření ze dne 2. 3. 2021:

  1.  Usnesení č. 243: Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Od středy 3. března budou moci zaměstnanci využívat závodních jídelen i k přímé konzumaci pokrmů. U jednoho stolu ale bude smět sedět jen jeden strávník, a pokud se jedná o dlouhý stůl, musí být mezi strávníky alespoň dvoumetrová mezera nebo mechanické překážky, které brání šíření kapének. Dále byly upraveny výjimky v případě vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě.
  2.  Usnesení č. 244: Změna krizového opatření o omezení volného pohybu osob (odůvodnění usnesení č. 244) Mezi výjimky ze zákazu vycházení v denní době se nově doplňuje účast na shromáždění a upřesňuje se, že osoby, které se takového shromáždění účastní, musí používat respirátor či chirurgickou roušku či obdobně účinný certifikovaný prostředek na ochranu dýchacích cest.

K úpravě dochází od 3. března i u délky nařízené karantény pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou nakaženou koronavirem SARS CoV-2 a nelze dodržet podmínky její izolace od ostatních členů domácnosti. Délka karantény se v tomto případě zkracuje z 21 dnů na 14 dnů.