Sčítání lidu – informace obce Jíloviště

Sčítání lidu – informace obce Jíloviště

27.03.2021

Vážení spoluobčané, dnes začíná sčítání lidu 2021, informace naleznete v přiloženém letáku.

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním došetření, kdy sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě

vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Podrobnosti najdete na ÚD Jíloviště a na stránkách: www.scitani.cz

Obecní úřad