Ustavující zasedání č.1 zastupitelstva obce Jíloviště

Ustavující zasedání č.1 zastupitelstva obce Jíloviště

7.10.2022

Dne 18. října 2022 v 18 hod. v restauraci Pod Lesem, Pražská č.p. 31, 252 02 Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení, složení a podepsání slibu členů ZO
  2. Projednání a schválení :
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 2: pracovní schůzka: 24.10.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 26.10.2022 od 18 h.
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání č.1