Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí

4.09.2023

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y
„Optická trasa DC Zbraslav – Lipence“
Praha-Lipence, Jíloviště

 

 Územní rozhodnutí Optická trasa DC Zbraslav – Lipence