Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

10.04.2024

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. 1/4

 

místní úprava provozu na silnici č. 1/4 spočívající v osazení svislého dopravního značení, zrušení a posunutí svislého dopravního značení
v rozsahu dle situace B3-2- Situace_D4-1(7 5 – 9_5) (4) N která je nedílnou součástí tohoto stanovení a dle podmínek stanovení.

 

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Situace