Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

17.02.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 3.7.2020 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  které zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – LOKALITY:
D4, exit 9 Jíloviště (P); D4, exit 14 Řitka (P); D7, exit 5 Středokluky; D7, exit 3 Kněževes

 

 Opatření

  nákres