Vidimace a legalizace (ověření listin a podpisů)

Vidimace a legalizace (ověření listin a podpisů)

1.01.2017

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou, která je originálem nebo již vidimovanou listinou. K vidimaci na úřadě předložte originál listiny nebo již úředně vidimovanou listinu, kterou požadujete vidimovat a případně fotokopii této listiny. Na náklady žadatele lze pořídit fotokopii listiny na úřadě.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které žádáte ověření pravosti podpisu a platný doklad totožnosti.

  • Vidimace je zpoplatněna za každou započatou stránku částkou 30,- Kč
  • Legalizace je zpoplatněna za každý podpis částkou 30,- Kč

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.