DSO TS Brdy a Hřebeny – Závěrečný účet

DSO TS Brdy a Hřebeny – Závěrečný účet

1.07.2024

 Závěrečný účet za rok 2023

 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcíSO_Techniske_sluzby_a_Hrebeny_2023_digital_