Schválená výroční zpráva o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

Schválená výroční zpráva o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

22.06.2024

 Schválená výroční zpráva o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

 Výkaz zisku a ztráty

 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

 Rozdělení HV za rok 2023

 Rozvaha