Výběrová řízení městské části Praha-Zbraslav

Výběrová řízení městské části Praha-Zbraslav

25.04.2023

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 24. 4. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Referent Odboru sociálních agend – koordinátor/ka pečovatelské služby (sociální pracovník/sociální pracovnice)

Referent Odboru sociálních agend – sociální pracovník/sociální pracovnice

Referent Odboru správních věcí – přestupková agenda