Výběrové řízení – Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Výběrové řízení – Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

4.06.2021

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP
Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci:,, Rekonstrukce ulice Na Hájensku I“.

 

 Výběrové řízení TDI