Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Lomená

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Lomená

4.05.2022

 

Výzva a zadávací podmínky Lomená

Krycí list nabídky – příloha 01

Čestné prohlášení – příloha 02

SoD Lomené příloha 03

PD příloha 04

Slepý výkaz výměr – příloha 05

Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

20.04.2022

 

Oznámení o výběru dodavatele 05.05.2022

 

Výzva a zadávací podmínky

Příloha č.1 – Krycí list

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č.3 – Smlouva o dílo

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Položkový rozpočet – Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou – Jíloviště

 

MČ Praha – Lipence – žádost o zveřejnění výzvy pro dodavatele obědů seniorům v MČ Praha – Lipence

MČ Praha – Lipence – žádost o zveřejnění výzvy pro dodavatele obědů seniorům v MČ Praha – Lipence

4.10.2021

Výzva
pro zájemce z řad podnikatelských subjektů na dodávky obědů pro seniory bydlící na území MČ Praha – Lipence s finančním příspěvkem MČ Praha – Lipence

 

výzva MČ Lipenec

Výběrové řízení – Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Výběrové řízení – Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

4.06.2021

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP
Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci:,, Rekonstrukce ulice Na Hájensku I“.

 

 Výběrové řízení TDI

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

31.05.2021

Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci: „ Workout – volnočasové activity.

 

 Příloha

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

21.10.2020

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
,,Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – IV. etapa“

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových vodovodních řadů a kanalizace v obci Jíloviště.

Místo plnění zakázky
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. viz seznam v PD.

 

  Výzva

 

Odpovědi na dotazy k výběrovému řízení

 IV etapa v PDF