Výběrová řízení

Výběrové řízení – Domov seniorů Jíloviště – Zpracování projektové dokumentace

Výběrové řízení – Domov seniorů Jíloviště – Zpracování projektové dokumentace

1.03.2024

Domov seniorů Jíloviště – Zpracování projektové dokumentace

Všechna zákonem vyhlašovaná a realizovaná výběrová řízení obce Jíloviště jsou zveřejněna na stránce zadavatele:

www.vhodne-uverejneni.cz

01 Zadávací dokumentace

02 Domov seniorů Jíloviště – Zpracování projektové dokumentace 22.02.24

03 Harmonogram DS Jíloviště 22.02.24

04 SoD Jíloviště Domov seniorů final 29.02.24

05 Urbanistická studie Domov pro seniory – příloha 1

06 Obsah, rozsah a členění PD 10.01.24 – příloha 2

07 Krycí list nabídky – příloha 4

08 Prohlášení o prokázání základní způsobilosti vzor – příloha 5zpusobilosti-vzor-priloha-5

09 Tabulka hodnocení  – příloha 6

10 ČP – odpovědné zadávání – příloha 7

11 ČP k čl. 5k nařízení Rady (EU) – příloha 8

12 Příloha č. 1 – rozsah prací zhotovitele 10.01.24

13 Příloha č. 2 – Obsah, rozsah a členění PD 21.02.24

Zavedení splaškové kanalizace do oblasti U Cihelny Jíloviště

Zavedení splaškové kanalizace do oblasti U Cihelny Jíloviště

5.07.2023

 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č.3 – Smlouva o dílo

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – VV

Příloha č.6 – Situační plánek

Příloha č.7 – Stavební povolení

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Lomená

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Lomená

4.05.2022

 

Výzva a zadávací podmínky Lomená

Krycí list nabídky – příloha 01

Čestné prohlášení – příloha 02

SoD Lomené příloha 03

PD příloha 04

Slepý výkaz výměr – příloha 05

Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

20.04.2022

 

Oznámení o výběru dodavatele 05.05.2022

 

Výzva a zadávací podmínky

Příloha č.1 – Krycí list

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č.3 – Smlouva o dílo

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Položkový rozpočet – Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou – Jíloviště

 

MČ Praha – Lipence – žádost o zveřejnění výzvy pro dodavatele obědů seniorům v MČ Praha – Lipence

MČ Praha – Lipence – žádost o zveřejnění výzvy pro dodavatele obědů seniorům v MČ Praha – Lipence

4.10.2021

Výzva
pro zájemce z řad podnikatelských subjektů na dodávky obědů pro seniory bydlící na území MČ Praha – Lipence s finančním příspěvkem MČ Praha – Lipence

 

výzva MČ Lipenec

Výběrové řízení – Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Výběrové řízení – Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

4.06.2021

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP
Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci:,, Rekonstrukce ulice Na Hájensku I“.

 

 Výběrové řízení TDI