Vyhlášení konkursního řízení na ředitelku/ředitele Základní školy Vladislava Vančury

Vyhlášení konkursního řízení na ředitelku/ředitele Základní školy Vladislava Vančury

2.01.2023

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV

Usnesením č. R 38 439 22 ze dne 21. 12. 2022, na základě § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Základní škola Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav
se sídlem: Hauptova 591, Zbraslav, 156 00 Praha 5
IČ: 61386961

s předpokládaným nástupem: od 1. 4. 2023

 

Vyhlášení konkursního řízení