Založení Okrašlovacího spolku

Vznikl v roce 2008 jako iniciativa občanů obce Jíloviště. Naším předchůdcem byl Okrašlovací a osvětový spolek v Jílovišti, p. Zbraslav n. Vlt., který měl spolkovou místnost v restauraci U Cvrčků.

Účelem našeho spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

Do sdružení se zatím přihlásilo 11 občanů, kteří si zvolili ze svého středu výbor sdružení. Předsedou byl zvolen pan JUDr. Tomáš Vejnar, pokladníkem pan Rudolf Kučera, členem pan František Andres ml. a revizorem pan Radek Moureček. Byli bychom moc rádi, kdyby i další občané, kteří mají chuť něco pro obec udělat, se aktivně zapojili do činnosti sdružení. Přihlásit se mohou u výše uvedených členů výboru nebo u mě na OÚ.

Karel Dostálek

http://www.okraslovaci-spolek-jiloviste.cz/