Záměr obce Jíloviště č. 01/2023

Záměr obce Jíloviště č. 01/2023

12.03.2023

Záměr obce Jíloviště č. 01/2023 – úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemku parc.č. 505/15, v k.ú. Jíloviště