Záměr obce Jíloviště č. 02/2023

Záměr obce Jíloviště č. 02/2023

12.06.2023

Záměr obce Jíloviště č. 02/2023 – Uzavřít smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka nemovitosti – pozemku p.č. 437 /1, ostatní plocha, o výměře 2852 m2 a 479/2 m2 o výměře 899m2; zapsaných na LV 10001 pro k.ú. Jíloviště, obec Jíloviště, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, v k.ú. Jíloviště