Záměr obce Jíloviště č. 03/2023

Záměr obce Jíloviště č. 03/2023

27.11.2023

Záměr obce Jíloviště č. 03/2023 – úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemkům parc.č. 442/3, 274/13 a 275/15, v k.ú. Jíloviště