Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019

12.07.2019

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2019 dne 22.5. 2019

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 3: pracovní schůzka: 15.7 .2019 a zasedání zastupitelstva 17.7.2019
  4. Seznámení s RO 5/2019
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.5