Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.1/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.1/2022

4.11.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 1/2022 dne 18.10. 2022

PROGRAM:

  1. Zahájení, složení a podepsání slibu členů ZO
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 2: pracovní schůzka: 25.10.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 26.10.2022 od 18 h.
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

Zápis č.1/2022