Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.10/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.10/2020

7.05.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 10/2020 dne 12.2. 2020

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení:

a) Přijetí daru od finny Amatic s.r.o. a finny Gastro SG s.r.o na opravu cisternové automobilové stříkačky
b) Podání žádosti o dotaci pro projekt „Veřejné sportoviště Jíloviště – Pump Trackové hřiště“ z Programu obnovy a rozvoje venkova 2020 MMR.“
c) Záměru obce Jíloviště zřídit věcné bremeno – služebnost časově neomezenou k pozemku parc.č. 435/1, v k.ú. Jíloviště
d) Dodavatele stavby „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – 2-3. etapa“ na základě výběrového řízení
e) Schválení výroční zprávy o poskytnutých informacích v roce 2019, včetně informací dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb zák.
t) Zástřelného na rok 2020
g) Příspěvku SOMR na rok 2020

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 11: pracovní schůzka: 30.3.2020 od 17 hod. na OÚ a zasedání zastupitelstva na 1.4.2020 od 18 hod. restaurace Spark
4) Seznámení: s RO 15/2019
5) Informace 

a) Informace o stavbách
b) Kulturní akce

6) Diskuse a dotazy občanů

 

zápis