Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.12/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.12/2020

2.06.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 12/2020 dne 22.4.2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Seznámení: s RO 4/2020
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.12