Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2020

21.07.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 13/2020 dne 3.6.2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Seznámení: s RO 6/2020
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.13