Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2024

12.04.2024

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 13/2024  dne 27.03.2024

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.5.2024 a zasedání zastupitelstva 29.5.2024
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.13/2024