Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14/2024

29.05.2024

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 14/2024 dne 25.4.2024

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 17.6.2024 a zasedání zastupitelstva 19.6.2024
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.14/2024