Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15/2020

25.09.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 15/2020 dne 2.9. 2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.15