Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.16/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.16/2020

20.11.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 16/2020 dne 14.10.2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Seznámení s RO 11/2020
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.16