Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.18/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.18/2021

24.03.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 18/2021 dne 17.2. 2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Seznámení s RO 15/2020
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.18