Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.19/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.19/2021

22.06.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 19/2021 dne 12.5. 2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.19