Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.20/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.20/2021

22.06.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 20/2021 dne 31.5. 2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.20