Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.22/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.22/2021

4.08.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/2021 dne 12.7.2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva 26.7.2021
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.22