Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

23.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 23/2021 dne 26.7.2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.2021 a zasedání zastupitelstva 17.8.2021
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.23