Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.27/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.27/2021

20.01.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27/2021 dne 24.11.2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 18: pracovní schůzka: 13.12.2021 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 15.12.2021 od 18 h.
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.27