Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.28/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.28/2021

20.01.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 28/2021 dne 15.12. 2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 29: pracovní schůzka: 7.2.2022 od 28 h, zasedání zastupitelstva: 9.2.2022 od 18 h.
  4. Seznámení s dodatkem ke smlouvě o dílo na údržbu obce
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.28