Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.29/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.29/2022

10.02.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 29/2022 dne 3. 1. 2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 30: pracovní schůzka: 7.2.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 9.2.2022 od 18 h.
  4. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.29