Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.30/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.30/2022

8.03.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 30/2022 dne 9 .2. 2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 31: pracovní schůzka: 4.4.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 6.4.2022 od 18 h.
  4. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.30