Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.31/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.31/2022

13.04.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 31/2022 dne 6.4.2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 32. Pracovní schůzka: 19.4.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 20.4.2022 od 18 h.
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.31