Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.32/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.32/2022

5.05.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 32/2022 dne 20.4.2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 33: pracovní schůzka: 4.5.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 4.5.2022 od 18 h.
  4. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.32