Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.33/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.33/2022

7.06.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 33/2022 dne 4.5.2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 34: pracovní schůzka: 13.6.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 15.6.2022 od 18 h.
  4. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.33