Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.35/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.35/2022

28.06.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 35/2022 dne 8.6. 2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 36: pracovní schůzka: 15.8.2022 a zasedání zastupitelstva 17.8.2022
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.35