Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.36/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.36/2022

14.09.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 36/2022 dne 3.8.2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 19.9.2022 a zasedání zastupitelstva 21.9.2022
  4. Seznámení: Seznámení s výběrem dodavatele na dokončovací práce na veřejném sportovišti
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.36