Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.37/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.37/2022

18.10.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 37/2022 dne 20.9.2022

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva se uskuteční až po komunálních volbách
  4. Seznámení: Seznámení s výběrem dodavatele na dokončovací práce na veřejném sportovišti
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.37